2022

Een lokale cliëntenraad is al langere tijd niet tevreden over de werkrelatie met het bestuur van de instelling. Ter zitting blijkt dat er ook sprake is een vertrouwens- en samenwerkingsprobleem met de CCR. De lokale raad heeft het gevoel niet altijd tijdig of juiste wijze betrokken te worden. Het ..
De voorzitter van een lokale cliëntenraad dient een declaratie in voor reiskosten die zij het voorafgaande jaar heeft gemaakt. Zij baseert de declaratie op een regeling uit 2019. De zorginstelling voert aan dat het (ongeschreven) gewoonterecht is dat aab cliëntenraadsleden geen reiskosten voor deelname aan reguliere vergaderingen worden vergoed. De ..
Vijf leden van een raad zijn ontslagen vanwege een hoog op gelopen conflict. Zij verzoeken de LCvV om het ontslag en nog een aantal andere onderwerpen te beoordelen. De zorginstelling wil het ontslag niet in een procedure door de LCvV laten toetsen. De Wmcz2018 en het reglement van deze ..
De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de clientenraad nadat er een tweedeling is ontstaan en de voorzitter van de raad meerderen keren fors beledigende en bedreigende anonieme e-mails heeft ontvangen. De instelling beschuldigt niemand concreet maar ziet geen andere oplossing in deze situatie dan tot ontbinding over te ..
Een groep van twaalf verwanten van cliënten van een aanbieder van ouderenzorg en VG, wordt door de LCvV aangemerkt als representatieve delegatie zoals bedoeld in artikel 13, zesde lid, Wmcz2018. De verhouding raadsleden ouderenzorg/ raadsleden VG blijkt in de huidige clientenraad momenteel niet geheel in overeenstemming met het reglement. De ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.