Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling

Een lokale cliëntenraad is al langere tijd niet tevreden over de werkrelatie met het bestuur van de instelling. Ter zitting blijkt dat er ook sprake is een vertrouwens- en samenwerkingsprobleem met de CCR. De lokale raad heeft het gevoel niet altijd tijdig of juiste wijze betrokken te worden. Het convenant op basis waarvan nog gewerkt wordt zolang er geen nieuwe medezeggenschapsregeling is, wordt door de raad niet erkend. Dit was reden om nietigheid in te roepen tegen de vaststelling van een nieuw beleid voor de maaltijdvoorziening.

De commissie oordeelt dat de raad de stellingen niet met concrete en overtuigende voorbeelden heeft onderbouwd en dat met betrekking tot het maaltijdenbeleid de CCR instemmingsbevoegdheid had.

Aanmaakdatum: 15-12-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-004 Medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-004 Medezeggenschapsregeling

Bij een grote zorgorganisatie stemmen 2 van de 25 lokale raden niet in met de nieuwe medezeggenschapsregelingen.

De LCvV vindt het onthouden van instemming door deze raden niet onredelijk en geeft geen vervangende toestemming. Een zwaarwegend belang bij vaststelling van het betreffende reglement is niet aangetoond. Geadviseerd wordt om de ..

Uitspraak 24 002 Adviesrecht over begroting
Uitspraak 24 002 Adviesrecht over begroting

Een lokale cliëntenraad stelt adviesrecht over de begroting te hebben terwijl de zorgaanbieder stelt dat dit recht bij de centrale cliëntenraad ligt. De voorzitter van de lokale cliëntenraad betwist de medezeggenschapsregeling waarin dit is vastgelegd en stelt dat de handtekening die onder het door de zorgaanbieder getoonde exemplaar van ..

Uitspraak 23 011 Vaststellen medezeggenschapsreglement
Uitspraak 23 011 Vaststellen medezeggenschapsreglement

Een lokale clientenraad stemt niet in met de nieuwe (uniforme) medezeggenschapsregeling. De bezwaren van de raad komen voort uit een gebrek aan vertrouwen in- en samenwerkingsprobleem met, de CCR, en zijn niet tegen de regeling als zodanig gericht. De zorginstelling acht het niet werkbaar wanneer deze lokale raad zich ..

Uitspraak 21-009 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 21-009 Commissie niet bevoegd

De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen op een verzoek dat niet afkomstig is van een cliëntenraad. Bemiddeling kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen.

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.