Wie is de LCvV en hoe werkt zij?

Over de LCvV

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij 
meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 


De LCvV wordt in stand gehouden door: 
 • ActiZ, branchevereniging van zorgondernemers 
 • De Nederlandse GGZ 
 • NVZ, Nederlandse vereniging van ziekenhuizen 
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
 • Jeugdzorg Nederland
 • Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Federatie Medisch Specialisten
 • Ambulancezorg Nederland
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • LOC Waardevolle Zorg 
 • Het LSR
 • KansPlus

Wat doet de LCvV uitlegvideo

In deze video worden in het kort de werkzaamheden van de LCvV uitgelegd. Klik op de afbeelding om de video af te spelen.

In het Reglement van de LCvV wordt formeel beschreven hoe de LCvV te werk gaat.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen regelt de rechten en plichten van cliëntenraden en zorgaanbieders.

Samenstelling

Mevr. mr. D.J.B. (Diana) de Wolff
Mevr. mr. D.J.B. (Diana) de WolffVoorzitter
Mevrouw De Wolff was gedurende 34 jaar advocaat, met name op het terrein van het arbeidsrecht. Zij is nu als adviseur verbonden aan het kantoor waar zij als advocaat werkte. Zij heeft ook een lange staat van dienst bij het beslechten van geschillen. Onder meer als raadsheer-plaatsvervanger bij een gerechtshof en als zittingsvoorzitter van de landelijke geschillencommissie op grond van de Wet medezeggenschap scholen, van een hoor- en besliscommissie op grond van de Algemene wet bestuursrecht en van het college van toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Mevr. mr. I (Inge) Kruit
Mevr. mr. I (Inge) KruitPlv. voorzitter
Inge Kruit is vele jaren werkzaam geweest als jurist en bestuurssecretaris in de (forensische) GGZ en de verslavingszorg. Daarnaast heeft zij een master Crossover Creativitiy (Social Design) aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht behaald. Als zelfstandig opererend kunstenaar en geschillenbeslechter houdt ze ervan om samen met betrokkenen, te scheppen tot het waardevol wordt. Of het nu om objecten of oplossingen gaat.
Mevr. mr. A.J.F. (Anne) Vokurka-Viruly
Mevr. mr. A.J.F. (Anne) Vokurka-Viruly Plv. voorzitter
Mevrouw Vokurka-Viruly is werkzaam als advocaat bij ScheerSanders advocaten in Den Haag. Anne is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en behaalde recent cum laude de specialisatieopleiding gezondheidsrecht aan de Grotius Academie.
Zij is daarnaast secretaris van de Raad voor Geschillen van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, en secretaris van de Raad van Tucht en Raad van Beroep van de KNMP (de beroepsvereniging van apothekers).
Dhr. dr. E.J.K. (Eric) Boldingh
Dhr. dr. E.J.K. (Eric) BoldinghLid
De heer Boldingh was tot zijn pensionering actief als bestuurder en revalidatiearts, met name voor meervoudig gehandicapte kinderen. Hij promoveerde in 2013 aan de VU in Amsterdam en ontving voor het proefschrift de European Academy of Rehabilitation Medicine Prize 2013. Momenteel is hij onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad van een VVT-zorgorganisatie en recent deed hij de opleiding Ethiek in de zorgsector bij het Radboud MC.
Mevr. mr. R. (Renate) Dijkstra-van der Wolf
Mevr. mr. R. (Renate) Dijkstra-van der WolfLid
Mevrouw Dijkstra werkt al vele jaren voor een zorgaanbieder in de LG/VG sector waar zij ooit begon als jurist en klachtenfunctionaris en afgelopen twintig jaar de cliëntmedezeggenschap coördineert Daarnaast is zij actief geweest in diverse maatschappelijke belangenorganisaties en adviescommissies.
Mevr. drs. E.E. (Evelien) Beentjes
Mevr. drs. E.E. (Evelien) BeentjesLid
Mevrouw Beentjes is organisatie psycholoog en werkte jarenlang in interne adviserende- en beleidsfuncties in de ziekenhuiswereld. Momenteel werkt zij vanuit haar eigen coachingbureau onder meer aan ontwikkeling van organisaties in de zorg. Zij is actief ondersteuner van diverse maatschappelijke organisaties en lid van de cliëntenraad van een gespecialiseerd ziekenhuis.
Dhr. A.J.J. (Aad) Kouwenhoven
Dhr. A.J.J. (Aad) KouwenhovenLid
De heer Kouwenhoven is zijn loopbaan gestart als groepsleider en maatschappelijk werker in de Jeugdzorg en heeft in deze sector sinds 1998 diverse management- en directiefuncties bekleed waaronder bij William Schrikker Stichting en Forensisch Centrum Teylingereind. Momenteel ondersteunt hij de gemeenten in de regio Haaglanden bij de herinrichting van de (specialistische en bovenlokale) jeugdhulp.
Mevr. mr. L. (Loeska) Bos
Mevr. mr. L. (Loeska) BosAmbtelijk secretaris
Mevrouw Bos is de secretaris van de LCvV. De secretaris is geen lid van de LCvV, maar staat als zelfstandig jurist de leden van de LCvV met raad en daad terzijde.
Mevr. mr. C. (Christine) Hoegen-van Tiel
Mevr. mr. C. (Christine) Hoegen-van Tiel Waarnemend ambtelijk secretaris
Mevrouw Hoegen is zelfstandig jurist in de gezondheidszorg met als specialisatie gezondheidsrecht. Zij is sinds najaar 2023 waarnemend secretaris van de LCvV.

Nevenfuncties

Een aantal leden van de commissie kent nevenfuncties. U kunt een lijst hiervan inzien middels onderstaande link.

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.

© 2024 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)