MENINGSVERSCHIL

Hier vindt u informatie over de mogelijkheden om een Wmcz geschil aan de LCvV voor te leggen

OVER DE LCVV

Hier vindt u algemene informatie over de samenstelling van de LCvV, het reglement op basis waarvan de LCvV werkt en de jaarverslagen

UITSPRAKEN

Hier vindt u een overzicht van alle uitspraken die de LCvV de afgelopen jaren heeft gedaan

WIJZIGINGEN WMCZ

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wmcz in werking getreden. Lees hier wat de belangrijkste wijzigingen zijn op het gebied van Wmcz geschilbeslechting

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.