Search documents

Een zorgaanbieder die een revalidatiecentrum voor mensen met een visuele beperking in stand houdt, heeft besloten te stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken in de bar/het restaurant aldaar. Aanvankelijk was het plan om meeromvattend beleid te introduceren waarmee de gehele locatie als ‘alcoholvrij’ zou gaan gelden. Gaandeweg is ..
Een zorgaanbieder wil stoppen met de verkoop van licht alcoholische dranken op een locatie waar cliënten komen voor dagbesteding, ontspanning en welke locatie ook aan derden verhuurd wordt. De Centrale Cliëntenraad (CCR) adviseert om niet volledig te stoppen met de verkoop maar de verkoop nog nader te reguleren. De ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.