Uitspraken

Uitspraken van de LCvV zijn van belang voor de uitleg van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
De uitspraken van de LCvV staan hieronder in chronologische volgorde.
Van iedere uitspraak is een samenvatting gemaakt, de volledige tekst van iedere uitspraak kan worden gedownload.

Ook uitspraken van voorgangers van de LCvV (dus van voor 2007) kunnen van belang zijn voor de uitleg van de Wmcz.