Zoekresultaat

Een grote zorgorganisatie heeft bij een reorganisatie enkele jaren geleden de regio-indeling gewijzigd in een districtisindeling. De medezeggenschapsregeling is daar vervolgens niet op aangepast zodat de voormalige regioraden nu een onduidelijke status hebben. Er is nog geen op de Wmcz2018 gebaseerde nieuwe regeling vastgesteld. Zes lokale raden vinden dat ..
Een lokale cliëntenraad is het niet eens met de inhoud en wijze waarop een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de zorgaanbieder wordt ingevoerd waarbij een werkgroep en de centrale cliëntenraad (CCR) het voortouw hebben mogen nemen. De zorgaanbieder geeft aan te wachten op een voorstel van de werkgroep en de CCR ..
Een uit fusie ontstane zorgaanbieder heeft voor alle cliëntenraden een nieuw uniform medezeggenschapsreglement en een uniforme faciliteitenregeling opgesteld. Vijftien van de cliëntenraden hebben tegen bepaalde artikelen in die nieuwe regelingen bezwaar en de zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de uniforme regelingen inclusief die bepalingen in redelijkheid ..
Een zorgaanbieder voorziet na het vertrek van drie CCR leden in de vervulling van deze vacatures. Vijf maanden later wordt de medezeggenschapsstructuur gewijzigd na een positief advies van de CCR. In de nieuwe structuur verdwijnen de cliëntenraden op middenniveau (clusterraden). De nieuwe structuur wordt bekrachtigd door vaststelling van een ..
Een cliëntenraad vraagt een uitspraak over (i) de invoering van een nieuwe medezeggenschapsstructuur, (ii) het opschorten van personele ondersteuning en (iii) het niet krijgen van gevraagde financiële informatie die hij wil ontvangen omdat er getwijfeld wordt aan juistheid van bestuur. De zorgaanbieder vraagt (iv) een uitspraak over het al ..