Search documents

Een grote instelling voor ouderenzorg wil een nieuwe regeling gaan invoeren voor de persoonsgebonden was van de bewoners. Er zijn op dat moment drie verschillende regelingen in van toepassing die de zorginstelling wil gaan uniformeren. Ook zal de nieuwe regeling ervoor moeten zorgen dat de instelling niet langer een ..
De voorzitter van een lokale cliëntenraad dient een declaratie in voor reiskosten die zij het voorafgaande jaar heeft gemaakt. Zij baseert de declaratie op een regeling uit 2019. De zorginstelling voert aan dat het (ongeschreven) gewoonterecht is dat aab cliëntenraadsleden geen reiskosten voor deelname aan reguliere vergaderingen worden vergoed. De ..
De LCvV geeft geen vervangende toestemming voor een besluit om met ingang van 1 juni 2021 bepaalde kosten aan cliënten in rekening te gaan brengen en een toelage bij het wettelijk zak- en kleedgeld te verlagen. Het besluit is nog onvoldoende onderbouwd, essentiele vragen van de CCR zijn nog niet ..
Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ..
Een zorgaanbieder wil een wijziging in de dienstverlening door de thuiszorg in een woonzorgcomplex doorvoeren. Voortaan moeten bepaalde cliënten voor de bezorging van maaltijden en het gebruik van het zorg-alarmeringssysteem gaan betalen. Op deze wijziging is verzwaard adviesrecht van toepassing. Het betreft een clienten geldende regeling. Dat de wijziging ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.