Uitspraak 21-006 Kosten voor wassen, tv-aansluiting en vervoer

De LCvV geeft geen vervangende toestemming voor een besluit om met ingang van 1 juni 2021 bepaalde kosten aan cliënten in rekening te gaan brengen en een toelage bij het wettelijk zak- en kleedgeld te verlagen.

Het besluit is nog onvoldoende onderbouwd, essentiele vragen van de CCR zijn nog niet beantwoord en van dringende bedrijfseconomische redenen is niet gebleken.

Aanmaakdatum: 03-06-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 17-002 Stop op alcoholverkoop
Uitspraak 17-002 Stop op alcoholverkoop

Een zorgaanbieder wil stoppen met de verkoop van licht alcoholische dranken op een locatie waar cliënten komen voor dagbesteding, ontspanning en welke locatie ook aan derden verhuurd wordt. De Centrale Cliëntenraad (CCR) adviseert om niet volledig te stoppen met de verkoop maar de verkoop nog nader te reguleren. De ..

Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen
Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen

De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing ..

Uitspraak 09-003 Prijsverhogingen
Uitspraak 09-003 Prijsverhogingen

De zorgaanbieder wil de prijzen verhogen van diensten die hij aanbiedt aan cliënten. De centrale cliëntenraad brengt een negatief verzwaard advies uit over de verhoging van de prijzen van maaltijden, wasverzorging en huishoudelijke hulp. De zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de prijzen kan verhogen ondanks dit ..

Uitspraak 11-004 Rookverbod
Uitspraak 11-004 Rookverbod

Een zorgaanbieder wil niet langer toestaan dat in bepaalde ruimtes van een forensisch psychiatrische kliniek wordt gerookt. De cliëntenraad is het hier niet mee eens en vindt dit een verarming van het leefklimaat voor vele cliënten.

De LCvV oordeelt dat het voorzien in een rookruimte in dergelijke voorziening wel mogelijk ..