Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van dit besluit meer doen.

De LCvV kan geen bindende uitspraak doen over een vergoedingsgeschil nu artikel 10 lid 1 WMCZ daar geen juridische grondslag voor biedt.

Aanmaakdatum: 02-11-2011

Gerelateerde documenten

Uitspraak 19-005 Textielservice
Uitspraak 19-005 Textielservice

Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ..

Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm
Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te ..

Uitspraak 09-005 Nietigheid te laat ingeroepen
Uitspraak 09-005 Nietigheid te laat ingeroepen

De zorgaanbieder heeft verschillende besluiten genomen zonder de cliëntenraad gelegenheid te geven daarover verzwaard advies uit te brengen. Tijdens de hoorzitting blijkt dat de besluiten nog niet zijn uitgevoerd en dat de bestuurder bereid is de cliëntenraad alsnog gelegenheid te geven een verzwaard advies uit te brengen en op ..

Uitspraak 08-004 Doorberekening kosten aan bewoners
Uitspraak 08-004 Doorberekening kosten aan bewoners

De zorgaanbieder betaalt de kosten van de kabelaansluitingen in de kamers van de bewoners van twee verzorgingshuizen, evenals de premies van de inboedelverzekering en de WA-verzekering die ten behoeve van de bewoners zijn gesloten. Volgens een brochure van het College voor zorgverzekeringen (de zogeheten groene lijst) komen deze kosten ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.