Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te laten vervallen. In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt het zorgaanbod per cliënt op de nieuwe situatie aangepast. De clientenraad is hier van begin af aan tegen en heeft de nietigheid ingeroepen toen eea nog een tijdelijke status had.

De zorgaanbieder heeft daar, volgens de LCvV ten onrechte geen juridisch gevolg aan gegeven. De Cliëntenraad is nadien wel betrokken maar handhaaft het negatief advies en legt de zaak aan de LCvV voor. De zorgaanbieder vraagt dan vervangende toestemming op grond van de Wmcz2018 om het besluit definitief te maken. De LCvV acht hiervoor dringende redenen aanwezig maar merkt op dat afwijken van een veldnorm alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden kan. In casu was dat het geval.

Aanmaakdatum: 01-02-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 23-007 Medezeggenschapsregeling
Uitspraak 23-007 Medezeggenschapsregeling

Een lokale cliëntenraad wendt zich tot de LCvV vanwege het reeds invoeren van een nieuwe medezeggenschapsregeling voor alle overige raden en de CCR van de instelling. De lokale raad heeft de nietigheid van dat besluit ingeroepen omdat hij niet had ingestemd.
In reactie op het verzoek vraagt de zorginstelling ..

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..

Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad
Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.