Uitspraak 24 001 Weekendsluiting

Een locatie waar 24/7 kinderen met een (ernstige) chronische ziekte kunnen worden opgevangen kampt met personele krapte en roosterproblemen. De directeur deelt de cliëntenraad mee dat om die reden er een weekend in de maand geen opvang geboden wordt. De clientenraad geeft aan dat dit een instemmingsplichtig onderwerp is en roept de nietigheid van het besluit in. De directie betwist het instemmingsrecht en legt het geschil voor aan de LCvV.

De commissie constateert dat ten tijde van de zitting duidelijk is dat het bij slechts eenmalig een weekendsluiting is gebleven. Gezien het eenmalig karakter volstond de mededeling en is advies noch instemming vragen verplicht. Er is vervolgens onvoldoende overleg tussen partijen geweest om samen uit te vinden wat de omvang, impact en strekking van het probleem was.

De vraag of er instemmings- of adviesrecht van toepassing was is prematuur voorgelegd en daarmee niet ontvankelijk.

Aanmaakdatum: 20-03-2024

Gerelateerde documenten

Uitspraak 23-009 Instellen lokale cliëntenraad
Uitspraak 23-009 Instellen lokale cliëntenraad

Een delegatie van ouders/vertegenwoordigers van clienten van een woonzorglocatie heeft eind 2021 de Raad van Bestuur verzocht om een lokale clientenraad in te stellen. Dat verzoek is afgewezen. In de periode daarna verhuizen de meeste clienten (7 van de 10) van deze locatie als gevolg van een beleidswijziging. De ..

Uitspraak 15-007 Besluit wijziging nachtzorg
Uitspraak 15-007 Besluit wijziging nachtzorg

Op een besluit om het aanbod van de nachtzorg aan mensen met een ernstige lichamelijke beperking te wijzigen, is verzwaard adviesrecht van toepassing. Door dit besluit kan een groep bewoners niet meer, zoals voorheen wel altijd het geval en uitdrukkelijk ook zo afgesproken, zelf bepalen hoe laat zij naar ..

Uitspraak 22-009 Medezeggenschap bij de verkoop en herinrichting van zorgvastgoed
Uitspraak 22-009 Medezeggenschap bij de verkoop en herinrichting van zorgvastgoed

Een lokale cliëntenraad stelt dat de Wmcz2018 niet wordt nageleefd bij de plannen voor verkoop en herinrichting van bepaald zorgvastgoed. De zorginstelling stelt dat er juist erg veel geïnvesteerd is in inspraak van alle betrokkenen inclusief de clientenraad, maar dat er formeel wel een grens getrokken moest worden.

De commissie ..

Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg
Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg

Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.
Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.