Uitspraak 09-005 Nietigheid te laat ingeroepen

De zorgaanbieder heeft verschillende besluiten genomen zonder de cliëntenraad gelegenheid te geven daarover verzwaard advies uit te brengen. Tijdens de hoorzitting blijkt dat de besluiten nog niet zijn uitgevoerd en dat de bestuurder bereid is de cliëntenraad alsnog gelegenheid te geven een verzwaard advies uit te brengen en op basis daarvan overleg te voeren met de cliëntenraad. Ten aanzien van de waskostenregeling is dit niet het geval.

De LCvV concludeert in haar uitspraak dat de zorgaanbieder ten onrechte geen verzwaard advies heeft gevraagd over deze regeling. De LCvV constateert echter ook dat de cliëntenraad niet, binnen een maand nadat de zorgaanbieder de raad had laten weten dat hij het besluit over de waskostenregeling had genomen, de nietigheid van dat besluit heeft ingeroepen. De Wmcz stelt dit als voorwaarde voor een effectief beroep op nietigheid van een besluit. Nu daaraan niet is voldaan, blijft het besluit in stand.

Aanmaakdatum: 18-10-2009

Gerelateerde documenten

Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen
Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen

De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing ..

Uitspraak 07-006 Weekendsluiting instelling
Uitspraak 07-006 Weekendsluiting instelling

Deze uitspraak heeft betrekking op een instelling voor kortdurende klinische hulpverlening aan volwassenen met psychische problemen. Cliënten verblijven doordeweeks in de instelling en gaan, indien mogelijk, in het weekeinde naar huis. De zorgaanbieder wil cliënten in het vervolg de mogelijkheid om in het weekeinde in de instelling te blijven, ..

Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad
Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur ..

Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm
Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.