Uitspraak 07-006 Weekendsluiting instelling

 

Aanmaakdatum: 13-11-2007

Gerelateerde documenten

Uitspraak 11-004 Rookverbod
Uitspraak 11-004 Rookverbod

Een zorgaanbieder wil niet langer toestaan dat in bepaalde ruimtes van een forensisch psychiatrische kliniek wordt gerookt. De cliëntenraad is het hier niet mee eens en vindt dit een verarming van het leefklimaat voor vele cliënten.

De LCvV oordeelt dat het voorzien in een rookruimte in dergelijke voorziening wel mogelijk ..

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 17-002 Stop op alcoholverkoop
Uitspraak 17-002 Stop op alcoholverkoop

Een zorgaanbieder wil stoppen met de verkoop van licht alcoholische dranken op een locatie waar cliënten komen voor dagbesteding, ontspanning en welke locatie ook aan derden verhuurd wordt. De Centrale Cliëntenraad (CCR) adviseert om niet volledig te stoppen met de verkoop maar de verkoop nog nader te reguleren. De ..

Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad
Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.