Uitspraak 15-007 Besluit wijziging nachtzorg

Op een besluit om het aanbod van de nachtzorg aan mensen met een ernstige lichamelijke beperking te wijzigen, is verzwaard adviesrecht van toepassing. Door dit besluit kan een groep bewoners niet meer, zoals voorheen wel altijd het geval en uitdrukkelijk ook zo afgesproken, zelf bepalen hoe laat zij naar bed gaan maar moeten nu voor vastgestelde tijden naar bed geholpen worden.

De cliëntenraad die deze bewoners vertegenwoordigt geeft herhaaldelijk aan bij de zorgaanbieder dat op dat besluit verzwaard adviesrecht van toepassing is en roept ook tijdig de nietigheid van het besluit in. Zorgaanbieder geeft deze bewoners vervolgens eerst gedurende een jaar extra financiele middelen voor deze dienst, zij het verleend door medewerkers van het eigen wooncluster. Zorgaanbieder vraagt vervolgens alleen advies over hoe in de toekomst de consequenties rond de gewijzigde of nog te wijzigen situatie op te vangen.

De LCvV constateert dat door die gang van zaken deze groep bewoners in de huidige situatie ten onrechte geen beroep meer op de nachtzorg kan doen voor hulp bij het naar bed brengen. Bij gebrek aan een correct (volgens de WMCZ) gevolgde adviesprocedure kan de LCvV niet beoordelen of dit een redelijk besluit was van de zorgaanbieder. Er is niet of nauwelijks onderbouwing gegeven bij het argument dat het organisatieonderdeel cluster nachtzorg niet meer in staat zou zijn om deze zorg aan die bewoners te blijven bieden.

Aanmaakdatum: 17-09-2015

Gerelateerde documenten

Uitspraak 17-002 Stop op alcoholverkoop
Uitspraak 17-002 Stop op alcoholverkoop

Een zorgaanbieder wil stoppen met de verkoop van licht alcoholische dranken op een locatie waar cliënten komen voor dagbesteding, ontspanning en welke locatie ook aan derden verhuurd wordt. De Centrale Cliëntenraad (CCR) adviseert om niet volledig te stoppen met de verkoop maar de verkoop nog nader te reguleren. De ..

Uitspraak 19-005 Textielservice
Uitspraak 19-005 Textielservice

Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ..

Uitspraak 18-002 Stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken
Uitspraak 18-002 Stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken

Een zorgaanbieder die een revalidatiecentrum voor mensen met een visuele beperking in stand houdt, heeft besloten te stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken in de bar/het restaurant aldaar. Aanvankelijk was het plan om meeromvattend beleid te introduceren waarmee de gehele locatie als ‘alcoholvrij’ zou gaan gelden. Gaandeweg is ..

Uitspraak 16-004 Gewijzigd rookbeleid
Uitspraak 16-004 Gewijzigd rookbeleid

Een zorgaanbieder wil als eerste ziekenhuis in Nederland volledig rookvrij zijn. Dat wil zeggen dat er in de gebouwen en op het terrein van het ziekenhuis door niemand meer gerookt mag worden. Dit past in een grootschalig gezondheid bevorderend project waar diverse organisaties in deze regio aan deelnemen. De ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.