Uitspraak 12-001 Opbaren in eigen zorgappartement

Zorgaanbieder heeft het voornemen om het opbaren van een overleden client in diens zorgappartement niet langer te faciliteren. Deze mogelijkheid bestaat voor niet vanwege de wet BOPZ opgenomen clienten, en hiervoor worden sinds 2009 kosten bij de nabestaanden in rekening gebracht. Dergelijke rekeningen vallen bij de nabestaanden niet altijd in goede aarde terwijl zorgaanbieder stelt dat wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt er vaak ook nog problemen ontstaan met het tijdig ontruimen van de kamer. Leegstand van zorgappartementen is zeer onwenselijk gezien de kosten die dit met zich meebrengt en de wachtlijsten die er zijn.

De clientenraad is het hier niet me eens en geeft negatief advies en roept de nietigheid van het besluit in. Partijen zijn het er over eens dat hierop verzwaard advies van toepassing is zodat de LCvV gevraagd wordt een marginele redelijkheidstoets te doen.

De LCvV overweegt dat er maar een gering aantal keren per jaar gebruik van de mogelijkheid wordt gemaakt en constateert dat de regels van het huis het mogelijk maken om niet alleen kosten voor het opbaren in rekening te brengen maar ook voor eventuele overschrijding van de ontruimingstermijn. Wanneer daarover goed gecommuniceerd wordt kunnen nabestaanden een weloverwogen keuze maken. De LCvV vindt daarmee dat het besluit niet in redelijkheid genomen kan worden.

Aanmaakdatum: 22-03-2012

Gerelateerde documenten

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 09-003 Prijsverhogingen
Uitspraak 09-003 Prijsverhogingen

De zorgaanbieder wil de prijzen verhogen van diensten die hij aanbiedt aan cliënten. De centrale cliëntenraad brengt een negatief verzwaard advies uit over de verhoging van de prijzen van maaltijden, wasverzorging en huishoudelijke hulp. De zorgaanbieder vraagt de LCvV te beoordelen of hij de prijzen kan verhogen ondanks dit ..

Uitspraak 07-001 Voorgenomen sluiting mortuarium
Uitspraak 07-001 Voorgenomen sluiting mortuarium

Deze uitspraak van de LCvV heeft betrekking op het voornemen van een zorgaanbieder om de mortuaria van twee zorgcentra te sluiten. De LCvV komt tot de conclusie dat dit voornemen een wijziging van 'een voor cliënten geldende regeling' inhoudt en dus valt onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraden ..

Uitspraak 21-006 Kosten voor wassen, tv-aansluiting en vervoer
Uitspraak 21-006 Kosten voor wassen, tv-aansluiting en vervoer

De LCvV geeft geen vervangende toestemming voor een besluit om met ingang van 1 juni 2021 bepaalde kosten aan cliënten in rekening te gaan brengen en een toelage bij het wettelijk zak- en kleedgeld te verlagen.

Het besluit is nog onvoldoende onderbouwd, essentiele vragen van de CCR zijn nog niet ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.