Zoekresultaat

Een zorgaanbieder heeft vanwege de invoering van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een nieuw klachtreglement opgesteld. Vanwege art. 3 lid 1 sub k Wmcz is hierop verzwaard adviesrecht van toepassing. Bij deze zorgaanbieder hebben zowel cliëntenraden als verwantenraden het recht van verzwaard advies toebedeeld gekregen. De ..