Search documents

Een zorgaanbieder heeft vanwege de invoering van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een nieuw klachtreglement opgesteld. Vanwege art. 3 lid 1 sub k Wmcz is hierop verzwaard adviesrecht van toepassing. Bij deze zorgaanbieder hebben zowel cliëntenraden als verwantenraden het recht van verzwaard advies toebedeeld gekregen. De ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.