Zoekresultaat

Een zorgaanbieder wil als eerste ziekenhuis in Nederland volledig rookvrij zijn. Dat wil zeggen dat er in de gebouwen en op het terrein van het ziekenhuis door niemand meer gerookt mag worden. Dit past in een grootschalig gezondheid bevorderend project waar diverse organisaties in deze regio aan deelnemen. De ..
Een zorgaanbieder wil niet langer toestaan dat in bepaalde ruimtes van een forensisch psychiatrische kliniek wordt gerookt. De cliëntenraad is het hier niet mee eens en vindt dit een verarming van het leefklimaat voor vele cliënten. De LCvV oordeelt dat het voorzien in een rookruimte in dergelijke voorziening wel mogelijk ..