Uitspraak 22-018 Reiskosten

De voorzitter van een lokale cliëntenraad dient een declaratie in voor reiskosten die zij het voorafgaande jaar heeft gemaakt. Zij baseert de declaratie op een regeling uit 2019. De zorginstelling voert aan dat het (ongeschreven) gewoonterecht is dat aab cliëntenraadsleden geen reiskosten voor deelname aan reguliere vergaderingen worden vergoed.

De LCvV oordeelt dat de regeling uit 2019 geldig was en dat er geen feiten of omstandigheden zijn om onderscheid te maken tussen reiskosten naar reguliere vergaderingen of andere bijeenkomsten voor de cliëntenraad.

Aanmaakdatum: 01-12-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen
Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen

De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing ..

Uitspraak 12-001 Opbaren in eigen zorgappartement
Uitspraak 12-001 Opbaren in eigen zorgappartement

Zorgaanbieder heeft het voornemen om het opbaren van een overleden client in diens zorgappartement niet langer te faciliteren. Deze mogelijkheid bestaat voor niet vanwege de wet BOPZ opgenomen clienten, en hiervoor worden sinds 2009 kosten bij de nabestaanden in rekening gebracht. Dergelijke rekeningen vallen bij de nabestaanden niet altijd ..

Uitspraak 13-005 Verhoging uurtarief individuele begeleiding
Uitspraak 13-005 Verhoging uurtarief individuele begeleiding

Een zorgaanbieder wil het uurtarief dat cliënten zelf moeten betalen voor bepaalde individuele begeleidingsuren, verhogen met ruim 60%.
Zorgaanbieder stelt dat dit tarief gedurende vele jaren niet kostendekkend aan de cliënten is doorberekend maar dat dit toen nog uit andere potjes kon worden bekostigd.

Door bezuinigingen lukt dit niet ..

Uitspraak 13-002 Invoering betaalde rijwielstalling
Uitspraak 13-002 Invoering betaalde rijwielstalling

Uit bezuinigingsoverweging wil zorgaanbieder (een ziekenhuis) de kosten van het laten bewaken van de rijwielstalling niet langer zelf dragen, maar hiervoor bij cliënten en bezoekers een bedrag van 0,40 ct. per fiets laten heffen. De cliëntenraad adviseert hier negatief (verzwaard) over, onder meer omdat zij vreest geen zicht te ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.