Uitspraak 22-017 Ontslag van CR leden

Vijf leden van een raad zijn ontslagen vanwege een hoog op gelopen conflict. Zij verzoeken de LCvV om het ontslag en nog een aantal andere onderwerpen te beoordelen. De zorginstelling wil het ontslag niet in een procedure door de LCvV laten toetsen. De Wmcz2018 en het reglement van deze instelling bieden in zo’n geval geen aanknopingspunt.
De commissie is niet bevoegd een oordeel te geven. 

Aanmaakdatum: 10-10-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-011 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 22-011 Commissie niet bevoegd

Verzoek aan de LCvV om bepaalde procedures en besluiten van de zorginstelling uit het verleden te beoordelen is niet ingediend door een vertegenwoordiging van een of meerdere cliëntenraden als bedoeld in de Wmcz2018 en het reglement van de LCvV. Om die reden kan het verzoek niet in behandeling worden ..

Uitspraak 22-005 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-005 Vaststellen medezeggenschapsregeling

Een zorginstelling en lokale cliëntenraad worden het over enkele bepalingen in de nieuwe medezeggenschapsregeling niet eens.

De LCvV oordeelt dat het ondertekenen van de nieuwe regeling door alleen de CR-voorzitter de raad als geheel zal binden. Indien de zorginstelling aanvullende afspraken met cliëntenraadsleden, bijvoorbeeld over hun vergoeding, in een overeenkomst ..

Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie
Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden en vervangen door een raad waarin zij zelf zitting hebben. Voorafgaand aan de behandeling van dat verzoek willen zij dat bepaalde informatie over de cliëntenraad van de website van de zorginstelling verwijderd wordt. De zorginstelling ..

Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad
Uitspraak 10-004 Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad

Een zorgaanbieder kan onder bepaalde omstandigheden in redelijkheid besluiten zijn reglement en samenwerkingsovereenkomst aldus aan te passen dat bewoners van de aanleunwoningen die naast het zorgcentrum gelegen zijn, niet langer als kiesgroep zijn opgenomen. Van belang is daarbij of deze groep bij dit besluit betrokken is en hier (overwegend) ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.