Uitspraak 23 011 Vaststellen medezeggenschapsreglement

Een lokale clientenraad stemt niet in met de nieuwe (uniforme) medezeggenschapsregeling. De bezwaren van de raad komen voort uit een gebrek aan vertrouwen in- en samenwerkingsprobleem met, de CCR, en zijn niet tegen de regeling als zodanig gericht. De zorginstelling acht het niet werkbaar wanneer deze lokale raad zich buiten de medezeggenschapsstructuur plaatst en om elk locatieovertijgend onderwerp zowel aan de CCR als aan deze raad te moeten voorleggen.
De commissie is niet overtuigd van de onwerkbaarheid aangezien het in de praktijk al een hele tijd wel zo blijkt te kunnen, maar vindt dat het niet instemmen door de clientenraad ten koste gaat van de collectiviteit en de slagkracht van andere raden. Ook is van locatiespecifiek belang bij een eigen, andere, regeling, niet gebleken. Dat maakt dat er wel vervangende toestemming voor vaststelling van de nieuwe regeling wordt gegeven.

Aanmaakdatum: 21-12-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling
Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling

Een lokale cliëntenraad is al langere tijd niet tevreden over de werkrelatie met het bestuur van de instelling. Ter zitting blijkt dat er ook sprake is een vertrouwens- en samenwerkingsprobleem met de CCR. De lokale raad heeft het gevoel niet altijd tijdig of juiste wijze betrokken te worden. Het ..

Uitspraak 22-005 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-005 Vaststellen medezeggenschapsregeling

Een zorginstelling en lokale cliëntenraad worden het over enkele bepalingen in de nieuwe medezeggenschapsregeling niet eens.

De LCvV oordeelt dat het ondertekenen van de nieuwe regeling door alleen de CR-voorzitter de raad als geheel zal binden. Indien de zorginstelling aanvullende afspraken met cliëntenraadsleden, bijvoorbeeld over hun vergoeding, in een overeenkomst ..

Uitspraak 21-001  Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven ..

Uitspraak 22-011 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 22-011 Commissie niet bevoegd

Verzoek aan de LCvV om bepaalde procedures en besluiten van de zorginstelling uit het verleden te beoordelen is niet ingediend door een vertegenwoordiging van een of meerdere cliëntenraden als bedoeld in de Wmcz2018 en het reglement van de LCvV. Om die reden kan het verzoek niet in behandeling worden ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.