2023

Een zorginstelling wil een clientenraad die nog uit een persoon (alleen de voorzitter) bestaat ontbinden. De raad is in korte tijd twee keer ‘leeggelopen’ waarbij vertrekkende leden hebben aangegeven te zijn weggegaan vanwege de werkwijze van de voorzitter. De voorzitter oefent, met toestemming van de zorginstelling, sindsdien de taken ..
Aan een cliëntenraad is medegedeeld dat het contract van de huidige ondersteuner per 1 januari a.s. niet verlengd wordt. De raad is tevreden over de ondersteuner en geeft aan dat er instemmingsrecht op een wijziging in de ondersteuning van toepassing is. De zorginstelling geeft aan dat als er een ..
Een lokale clientenraad stemt niet in met de nieuwe (uniforme) medezeggenschapsregeling. De bezwaren van de raad komen voort uit een gebrek aan vertrouwen in- en samenwerkingsprobleem met, de CCR, en zijn niet tegen de regeling als zodanig gericht. De zorginstelling acht het niet werkbaar wanneer deze lokale raad zich ..
Een delegatie van ouders/vertegenwoordigers van clienten van een woonzorglocatie heeft eind 2021 de Raad van Bestuur verzocht om een lokale clientenraad in te stellen. Dat verzoek is afgewezen. In de periode daarna verhuizen de meeste clienten (7 van de 10) van deze locatie als gevolg van een beleidswijziging. De ..
Een zorginstelling wil wegens (ernstige) samenwerkingsproblemen een cliëntenraad ontbinden. De LCvV is van oordeel dat niet aan de wettelijke criteria voor ontbinding wordt voldaan. De raad ontplooit nog activiteiten voor het algemeen cliëntenbelang, terwijl de instelling daar nauwelijks meer medewerking aan verleent door geen ondersteuning en lokaal overleg meer te ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.