Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd

Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die het de cliëntenraad (CR) verbiedt om interne communicatie aan externen te verspreiden en met externen over concrete casusposities te communiceren waarmee de privacy van de zorgorganisatie en diens cliënten wordt geschaad.

Het medezeggenschapsreglement van de zorganisatie heeft niet de LCvV als bevoegde geschilbeslechter aangwezen en de cliëntenraad erkent de bevoegdheid niet zodat de LCvV de zaak niet in behandeling kan nemen.

Aanmaakdatum: 11-12-2020

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling
Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling

Een lokale cliëntenraad is al langere tijd niet tevreden over de werkrelatie met het bestuur van de instelling. Ter zitting blijkt dat er ook sprake is een vertrouwens- en samenwerkingsprobleem met de CCR. De lokale raad heeft het gevoel niet altijd tijdig of juiste wijze betrokken te worden. Het ..

Uitspraak 23-006 Verzoek herziening
Uitspraak 23-006 Verzoek herziening

Twee voormalig adviseurs van een clientenraad die thans niet meer bestaat verzoeken de LCvV opnieuw naar een aantal onderwerpen te kijken en om een eerdere niet bevoegdheidsverklaring te herzien.

De voorzitter van de LCvV oordeelt (opnieuw) dat de commissie niet bevoegd is en dat de verzoekers zich tot de Ondernemingskamer ..

Uitspraak 21-001  Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven ..

Uitspraak 23-001 Vervangende toestemming nieuwe medezeggenschapsregeling
Uitspraak 23-001 Vervangende toestemming nieuwe medezeggenschapsregeling

Een lokale cliëntenraad stemt niet in met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Er heeft al lang en breed overleg over deze regeling plaatsgevonden en er is ook al een eerdere procedure bij de LCvV over gevoerd. De lokale raad stemt als enige nog niet in met de regeling vanwege de reglementsbepaling ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.