Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement

Een werkgroep die is ingesteld om een nieuw medezeggenschapsreglement op te stellen is geen partij die bevoegd is om - bij gebrek aan overeenstemming over (een deel van) het reglement- een geschil aan de LCvV voor te leggen. De commissie reflecteert naar aanleiding van het voorgelegde geschil op de bedoeling van de wetgever als het gaat om werving, selectie en benoeming van clientenraadsleden.

Aanmaakdatum: 22-06-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 21-009 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 21-009 Commissie niet bevoegd

De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen op een verzoek dat niet afkomstig is van een cliëntenraad. Bemiddeling kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen.

Uitspraak 21-008 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 21-008 Commissie niet bevoegd

De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen op een verzoek dat niet afkomstig is van een cliëntenraad. Bemiddeling kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen.

Uitspraak 22-011 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 22-011 Commissie niet bevoegd

Verzoek aan de LCvV om bepaalde procedures en besluiten van de zorginstelling uit het verleden te beoordelen is niet ingediend door een vertegenwoordiging van een of meerdere cliëntenraden als bedoeld in de Wmcz2018 en het reglement van de LCvV. Om die reden kan het verzoek niet in behandeling worden ..

Uitspraak 21-005 Aspirant-lidmaatschap cliëntenraad
Uitspraak 21-005 Aspirant-lidmaatschap cliëntenraad

Een besluit van de Raad van Bestuur om het aspirant-lidmaatschap van 2 personen te beëindigen en van 1 persoon te verlengen, wordt door de LCvV vernietigd. Er is voor de locatie geen reglement waaraan de afspraken omtrent (aspirant)lidmaatschap getoetst kunnen worden en er zijn ook geen concrete voorwaarden of ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.