Uitspraak 22-004 Medezeggenschapsregeling

Bij een grote zorgorganisatie stemmen 2 van de 25 lokale raden niet in met de nieuwe medezeggenschapsregelingen.

De LCvV vindt het onthouden van instemming door deze raden niet onredelijk en geeft geen vervangende toestemming. Een zwaarwegend belang bij vaststelling van het betreffende reglement is niet aangetoond. Geadviseerd wordt om de punten van onenigheid nader te bespreken.

Aanmaakdatum: 17-03-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 23-006 Verzoek herziening
Uitspraak 23-006 Verzoek herziening

Twee voormalig adviseurs van een clientenraad die thans niet meer bestaat verzoeken de LCvV opnieuw naar een aantal onderwerpen te kijken en om een eerdere niet bevoegdheidsverklaring te herzien.

De voorzitter van de LCvV oordeelt (opnieuw) dat de commissie niet bevoegd is en dat de verzoekers zich tot de Ondernemingskamer ..

Uitspraak 21-001  Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven ..

Uitspraak 22-010 Kosten inhuur externe ondersteuner
Uitspraak 22-010 Kosten inhuur externe ondersteuner

Een lokale cliëntenraad is het er niet mee eens dat de overeenkomst met een externe adviseur, die tevens (extern)voorzitter van de raad is, wordt beeëndigd. De raad verklaart in hoge mate op diens expertise te leunen en de adviseur zelf geeft aan dat er diverse belangrijke onderwerpen zijn waarbij ..

Uitspraak 21-008 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 21-008 Commissie niet bevoegd

De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen op een verzoek dat niet afkomstig is van een cliëntenraad. Bemiddeling kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen.

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.