Uitspraak 23-008 Ontbinding van een cliëntenraad

Een zorginstelling wil wegens (ernstige) samenwerkingsproblemen een cliëntenraad ontbinden.

De LCvV is van oordeel dat niet aan de wettelijke criteria voor ontbinding wordt voldaan. De raad ontplooit nog activiteiten voor het algemeen cliëntenbelang, terwijl de instelling daar nauwelijks meer medewerking aan verleent door geen ondersteuning en lokaal overleg meer te faciliteren. Voorts is mediation te gemakkelijk als alternatieve oplossingsrichting verworpen. Dat strookt niet met de inspanningsverplichting van een zorginstelling om te proberen de samenwerking weer te verbeteren. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Aanmaakdatum: 28-04-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-008 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad
Uitspraak 22-008 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad

Binnen een cliëntenraad is een tweedeling ontstaan en bepaalde leden hebben bedreigende e-mails ontvangen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en heeft in afwachting daarvan besloten dat de leden alle werkzaamheden, behalve die met het besluit tot ontbinding te maken hebben, per direct dienen neer te ..

Uitspraak 22-016 Verzoek ontbinding cliëntenraad door een representatieve delegatie
Uitspraak 22-016 Verzoek ontbinding cliëntenraad door een representatieve delegatie
Een groep van twaalf verwanten van cliënten van een aanbieder van ouderenzorg en VG, wordt door de LCvV aangemerkt als representatieve delegatie zoals bedoeld in artikel 13, zesde lid, Wmcz2018. De verhouding raadsleden ouderenzorg/ raadsleden VG blijkt in de huidige clientenraad momenteel niet geheel in overeenstemming met het ..
Uitspraak 24 004 Schorsing van een raad
Uitspraak 24 004 Schorsing van een raad

Tussen een clientenraad en diverse gremia (directeur, management, Raad van Toezicht) van een zorginstelling is in korte tijd de samenwerking vastgelopen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en daarop voortuitlopend de raad alvast schorsen/op non-actief stellen en de toegang tot het pand waar zij vergaderen ontzeggen. ..

Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad
Uitspraak 22-002 Cliëntvertegenwoordigers verzoeken ontbinding huidige cliëntenraad

Een door de LCvV als representatieve delegatie aangemerkt drietal, verzoekt de LCvV om huidige clientenraad van een instelling te ontbinden en om daarna zelf benoemd te worden als nieuwe clientenraad.

De commissie is wel bevoegd om over het eerst maar niet om over het tweede een oordeel te geven. De ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.