Search documents

Tussen een clientenraad en diverse gremia (directeur, management, Raad van Toezicht) van een zorginstelling is in korte tijd de samenwerking vastgelopen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en daarop voortuitlopend de raad alvast schorsen/op non-actief stellen en de toegang tot het pand waar zij vergaderen ontzeggen. ..
Een zorginstelling wil een clientenraad die nog uit een persoon (alleen de voorzitter) bestaat ontbinden. De raad is in korte tijd twee keer ‘leeggelopen’ waarbij vertrekkende leden hebben aangegeven te zijn weggegaan vanwege de werkwijze van de voorzitter. De voorzitter oefent, met toestemming van de zorginstelling, sindsdien de taken ..
Een zorginstelling wil wegens (ernstige) samenwerkingsproblemen een cliëntenraad ontbinden. De LCvV is van oordeel dat niet aan de wettelijke criteria voor ontbinding wordt voldaan. De raad ontplooit nog activiteiten voor het algemeen cliëntenbelang, terwijl de instelling daar nauwelijks meer medewerking aan verleent door geen ondersteuning en lokaal overleg meer te ..
In een eerdere uitspraak (LCvV 22-014) bepaalde de commissie dat ontbinding van een clientenraad prematuur was omdat mediation en/of coaching als minder ingrijpend alternatief nog beproefd diende te worden. Nadien is gebleken dat de thans nog resterende raadleden enerzijds aangeven wel verder te willen gaan met het cliëntenraadswerk maar ..
De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de clientenraad nadat er een tweedeling is ontstaan en de voorzitter van de raad meerderen keren fors beledigende en bedreigende anonieme e-mails heeft ontvangen. De instelling beschuldigt niemand concreet maar ziet geen andere oplossing in deze situatie dan tot ontbinding over te ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.