Uitspraak 07-008 Positie cliëntenraad t.o.v. vastgoedstichtingen / Jaarrekening

 

Aanmaakdatum: 17-12-2007

Gerelateerde documenten

Uitspraak 09-004 Instelling centrale cliëntenraad
Uitspraak 09-004 Instelling centrale cliëntenraad

De zorgaanbieder heeft, zonder overleg met de lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad ingesteld. De leden van de centrale cliëntenraad zijn benoemd door de zorgaanbieder. Het overleg over locatieoverstijgende onderwerpen voert de zorgaanbieder met de centrale cliëntenraad. Eén van de lokale cliëntenraden stelt zich op het standpunt dat hij geen ..

Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure
Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure

Een lokale cliëntenraad vraagt de LCvV bij voorlopige voorziening te bepalen dat de zorgaanbieder verkiezingen zal uitschrijven voor alle lokale raden binnen de organisatie. De lokale raad stelt dat de huidige raden niet conform de voorschriften uit de reglementen van 2009 zijn ingericht, dat er diverse personen zitting in ..

Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..

Uitspraak 22-006 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-006 Vaststellen medezeggenschapsregeling
Drie cliëntenraden zijn het niet eens met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Ze zijn niet bij het totstandkomingstraject betrokken geweest en hetgeen zij in de instemmingsprocedure naar voren hebben gebracht is niet allemaal overgenomen door de instelling. 
 
De commissie deelt de algemene zorg van deze raden dat de ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.