Uitspraak 23-006 Verzoek herziening

Twee voormalig adviseurs van een clientenraad die thans niet meer bestaat verzoeken de LCvV opnieuw naar een aantal onderwerpen te kijken en om een eerdere niet bevoegdheidsverklaring te herzien.

De voorzitter van de LCvV oordeelt (opnieuw) dat de commissie niet bevoegd is en dat de verzoekers zich tot de Ondernemingskamer dienen te wenden als zij het niet met dat oordeel eens zijn.

Aanmaakdatum: 13-04-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 22-004 Medezeggenschapsregeling
Uitspraak 22-004 Medezeggenschapsregeling

Bij een grote zorgorganisatie stemmen 2 van de 25 lokale raden niet in met de nieuwe medezeggenschapsregelingen.

De LCvV vindt het onthouden van instemming door deze raden niet onredelijk en geeft geen vervangende toestemming. Een zwaarwegend belang bij vaststelling van het betreffende reglement is niet aangetoond. Geadviseerd wordt om de ..

Uitspraak 23 011 Vaststellen medezeggenschapsreglement
Uitspraak 23 011 Vaststellen medezeggenschapsreglement

Een lokale clientenraad stemt niet in met de nieuwe (uniforme) medezeggenschapsregeling. De bezwaren van de raad komen voort uit een gebrek aan vertrouwen in- en samenwerkingsprobleem met, de CCR, en zijn niet tegen de regeling als zodanig gericht. De zorginstelling acht het niet werkbaar wanneer deze lokale raad zich ..

Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten
Uitspraak 21-003 Voorvraag bevoegdheid LCvV, nieuwe feiten

Een zorginstelling legt een verzoek aan de LCvV voor waarbij de clientenraad de bevoegdheid van de commissie betwist. In een eerdere zaak (20-007) verklaarde de commissie zich niet bevoegd op grond van het toenmalige reglement. Inmiddels is er een nieuw reglement waarin die bevoegheid wel is opgenomen. Clientenraad ..

Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling
Uitspraak 22-019 Maaltijdvoorziening, bevoegdheidsverdeling

Een lokale cliëntenraad is al langere tijd niet tevreden over de werkrelatie met het bestuur van de instelling. Ter zitting blijkt dat er ook sprake is een vertrouwens- en samenwerkingsprobleem met de CCR. De lokale raad heeft het gevoel niet altijd tijdig of juiste wijze betrokken te worden. Het ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.