Uitspraak 22-013 Verplichting een cliëntenraad voor een locatie in te stellen

Een stichting die betrokken is geweest bij de oprichting van een zorglocatie en nog steeds participeert bij de instandhouding daarvan, heeft het bestuur verzocht een cliëntenraad in te stellen en het stichtingsbestuur daarin als cliëntenraadsleden te benoemen. De bestuurder wil in beginsel wel een raad gaan instellen maar verschilt van inzicht over hoe dat zou moeten gaan gebeuren.

De commissie oordeelt dat het een wettelijke plicht is voor deze locatie een raad op basis van de Wmcz2018 in te stellen en een reglement op te stellen en dat partijen dit bij voorkeur met externe deskundige hulp erbij moeten gaan doen. De commissie bepaalt niet wie er lid van de nog op te richten raad zouden moeten worden.

Aanmaakdatum: 12-07-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 21-004 Ongevraagd advies medezeggenschap op districtsniveau
Uitspraak 21-004 Ongevraagd advies medezeggenschap op districtsniveau

Een grote zorgorganisatie heeft bij een reorganisatie enkele jaren geleden de regio-indeling gewijzigd in een districtisindeling. De medezeggenschapsregeling is daar vervolgens niet op aangepast zodat de voormalige regioraden nu een onduidelijke status hebben. Er is nog geen op de Wmcz2018 gebaseerde nieuwe regeling vastgesteld. Zes lokale raden vinden dat ..

Uitspraak 17-005 Nieuwe medezeggenschapsstructuur
Uitspraak 17-005 Nieuwe medezeggenschapsstructuur

Zorgaanbieder vindt herstructurering van de medezeggenschapsstructuur noodzakelijk omdat niet alle zorgontvangers/zorgsoorten vertegenwoordigd worden. Wmo-cliënten, thuiszorg en ambulante voorzieningen  zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Ook speelt mee dat de situatie bij de bestaande raden afwijkt van wat er ooit op papier is afgesproken; er is sprake van onderbezetting, bepaalde leden ..

Uitspraak 16-002 Opheffing en vervanging van een cliëntenraad
Uitspraak 16-002 Opheffing en vervanging van een cliëntenraad

Cliëntenraad zegt het vertrouwen op in een nieuw aangestelde regiomanager en verwijt deze gedurende een jaar telkens gebrek aan kennis en kunde. De regiomanager stelt dat de cliëntenraad haar onheus bejegent en niet met haar wil samenwerken.

Zorgaanbieder besluit dat deze cliëntenraad opgeheven en vervangen dient te worden omdat hij ..

Uitspraak 22-001 LCvV niet bevoegd een individuele klacht of verzoek in behandeling te nemen
Uitspraak 22-001 LCvV niet bevoegd een individuele klacht of verzoek in behandeling te nemen

Een cliënt van een zorginstelling verzoekt de LCvV om maatregelen te treffen omdat twee cliëntenraadsleden een relatie met elkaar hebben (gehad). Zijn klachten hierover probeert hij al geruime tijd onder de aandacht te brengen (bij Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Inspectie Gezondheidszorg) maar hij krijgt daarop niet een ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.