Uitspraak 22-001 LCvV niet bevoegd een individuele klacht of verzoek in behandeling te nemen

Een cliënt van een zorginstelling verzoekt de LCvV om maatregelen te treffen omdat twee cliëntenraadsleden een relatie met elkaar hebben (gehad). Zijn klachten hierover probeert hij al geruime tijd onder de aandacht te brengen (bij Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Inspectie Gezondheidszorg) maar hij krijgt daarop niet een door hem gewenste reactie.

De LCvV is niet bevoegd dit individuele verzoek in behandeling te nemen.

Aanmaakdatum: 11-01-2022

Gerelateerde documenten

Uitspraak 21-008 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 21-008 Commissie niet bevoegd

De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen op een verzoek dat niet afkomstig is van een cliëntenraad. Bemiddeling kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen.

Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen
Uitspraak 15-006 Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement. In het nieuwe reglement wordt ..

Uitspraak 22-017 Ontslag van CR leden
Uitspraak 22-017 Ontslag van CR leden

Vijf leden van een raad zijn ontslagen vanwege een hoog op gelopen conflict. Zij verzoeken de LCvV om het ontslag en nog een aantal andere onderwerpen te beoordelen. De zorginstelling wil het ontslag niet in een procedure door de LCvV laten toetsen. De Wmcz2018 en het reglement van deze ..

Uitspraak 22-003 Commissie niet bevoegd
Uitspraak 22-003 Commissie niet bevoegd

Een voormalig clientenraadslid is het er niet mee eens dat zijn lidmaatschap aan de raad is beëindigd en stelt dat niet op alle locaties waar dat moet een raad is ingesteld.

De LCvV is niet bevoegd om hier een oordeel over te geven.

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.