Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager

Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en CV acht de LCvV voldoende informatie.

Op vragen en/of bezwaren van de clientenraad over de voorgenomen aanstelling dient serieus gereageerd te worden door de zorgaanbieder. Zorgaanbieder heeft te dezen voldoende beargumenteerd waarom de kandidaat voor de functie geschikt gevonden wordt. Een functieprofiel is geen eisenpakket waar niet vanaf geweken zou mogen worden.

Aanmaakdatum: 06-09-2012

Gerelateerde documenten

Uitspraak 12-001 Opbaren in eigen zorgappartement
Uitspraak 12-001 Opbaren in eigen zorgappartement

Zorgaanbieder heeft het voornemen om het opbaren van een overleden client in diens zorgappartement niet langer te faciliteren. Deze mogelijkheid bestaat voor niet vanwege de wet BOPZ opgenomen clienten, en hiervoor worden sinds 2009 kosten bij de nabestaanden in rekening gebracht. Dergelijke rekeningen vallen bij de nabestaanden niet altijd ..

Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm
Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te ..

Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad
Uitspraak 07-004 Samenstelling cliëntenraad

Deze uitspraak heeft betrekking op een organisatie die na een fusie tot stand is gekomen. De fusiepartners hadden de medezeggenschap van cliënten verschillend geregeld. De raad van bestuur wil nu de verschillende regelingen van de samenstelling van de cliëntenraden harmoniseren. Met het oog daarop heeft de raad van bestuur ..

Uitspraak 07-006 Weekendsluiting instelling
Uitspraak 07-006 Weekendsluiting instelling

Deze uitspraak heeft betrekking op een instelling voor kortdurende klinische hulpverlening aan volwassenen met psychische problemen. Cliënten verblijven doordeweeks in de instelling en gaan, indien mogelijk, in het weekeinde naar huis. De zorgaanbieder wil cliënten in het vervolg de mogelijkheid om in het weekeinde in de instelling te blijven, ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.