Uitspraak 23-005 Verstrekking koffie, thee en tussendoortjes

De CCR is het niet (meer) eens met het beleid van de instelling dat cliënten die niet naar de gemeenschappelijke ruimte willen voor het nuttigen van koffie, thee en tussendoortjes, dit niet op hun kamer kunnen krijgen en/of geen vervangende financiele vergoeding hiervoor kunnen krijgen.

De LCvV oordeelt dat het instellingsbeleid voldoet aan de basale kwaliteitseisen en dat er geen recht op roomservice of vervangende vergoeding bestaat.

Aanmaakdatum: 11-04-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 16-004 Gewijzigd rookbeleid
Uitspraak 16-004 Gewijzigd rookbeleid

Een zorgaanbieder wil als eerste ziekenhuis in Nederland volledig rookvrij zijn. Dat wil zeggen dat er in de gebouwen en op het terrein van het ziekenhuis door niemand meer gerookt mag worden. Dit past in een grootschalig gezondheid bevorderend project waar diverse organisaties in deze regio aan deelnemen. De ..

Uitspraak 16-003 Verhoging van de waskosten
Uitspraak 16-003 Verhoging van de waskosten

Zorgaanbieder heeft het voornemen om de kosten voor het wassen van kleding van cliënten van de psychogeriatrische (PG) verblijfslocaties te gaan verhogen en te gaan uniformeren. De methode van wassen en de tarieven verschillen per locatie en er heeft jarenlang geen prijsindexering plaatsgevonden.  De zorgaanbieder geeft aan hier financieel ..

Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..

Uitspraak 13-002 Invoering betaalde rijwielstalling
Uitspraak 13-002 Invoering betaalde rijwielstalling

Uit bezuinigingsoverweging wil zorgaanbieder (een ziekenhuis) de kosten van het laten bewaken van de rijwielstalling niet langer zelf dragen, maar hiervoor bij cliënten en bezoekers een bedrag van 0,40 ct. per fiets laten heffen. De cliëntenraad adviseert hier negatief (verzwaard) over, onder meer omdat zij vreest geen zicht te ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.