Search documents

De LCvV kan op verzoek van de stuurgroepleden een algemene vraag over toepassing van de WMCZ beantwoorden. Dit wordt interpretatievraag genoemd. Met het antwoord op zo'n vraag kunnen de brancheorganisaties en organisaties voor clientenraden, hun leden van advies dienen. In 2012 werd een interpretatievraag gesteld over of WMCZ adviesrecht van ..
Een zorgaanbieder is benaderd door een tv producent met verzoek om mee te werken aan de totstandkoming van een reality tv-serie. Deze serie zou moeten bijdragen aan meer bekendheid over psychiatrische stoornissen en aan destigmatisering van psychiatrische patiënten. Het idee is dat er een bekende Nederlander wordt opgenomen in een ..
Een grote aanbieder van zorg aan verstandelijk gehandicapten gaat failliet. De zorg aan jeugd en volwassenen wordt vervolgens door verschillende partijen overgenomen. De volwassenenzorg wordt voortaan verleend door een nieuwe, speciaal hiervoor in het leven geroepen besloten vennootschap. Deze vennootschap beschikt over een WTZi toelating en is eigendom van ..
Een besluit tot gewijzigde openingstijden van de entree van een verpleeghuis blijkt na het doorlopen van de adviesprocedure niet los gezien te kunnen worden van een besluit -waar geen advies over is gevraagd - tot gewijzigde openingstijden van de receptie aldaar. Voor de zorgaanbieder is dit de reden om ..
Cliëntenvertegenwoordigersraad is het oneens met een besluit om de begeleidingsuren op een woongroep (VGZ) in het weekend te minderen. Op dit besluit van zorgaanbieder is op grond van de WMCZ noch op grond van de instellingsregeling rond cliëntmedezeggenschap verzwaard advies van toepassing. Gewoon adviesrecht is hier wel van toepassing ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.