Search documents

Een lokale clientenraad stemt niet in met de nieuwe (uniforme) medezeggenschapsregeling. De bezwaren van de raad komen voort uit een gebrek aan vertrouwen in- en samenwerkingsprobleem met, de CCR, en zijn niet tegen de regeling als zodanig gericht. De zorginstelling acht het niet werkbaar wanneer deze lokale raad zich ..
Een lokale cliëntenraad wendt zich tot de LCvV vanwege het reeds invoeren van een nieuwe medezeggenschapsregeling voor alle overige raden en de CCR van de instelling. De lokale raad heeft de nietigheid van dat besluit ingeroepen omdat hij niet had ingestemd.In reactie op het verzoek vraagt de zorginstelling de ..
Een lokale cliëntenraad stemt niet in met een nieuwe medezeggenschapsregeling. Er heeft al lang en breed overleg over deze regeling plaatsgevonden en er is ook al een eerdere procedure bij de LCvV over gevoerd. De lokale raad stemt als enige nog niet in met de regeling vanwege de reglementsbepaling ..
Tussen (de voorzitters van) twee clientenraden is een onderling geschil ontstaan. Een van de raden verwijt de bestuursvoorzitter in reactie op dit geschil niet redellijk danwel niet zorgvuldig te hebben opgetreden. De commissie constateert dat de medezeggenschapsregeling voor deze organisatie geen regeling bevat over hoe te handelen bij onderlinge/interne fricties ..
Verzoek aan de LCvV om bepaalde procedures en besluiten van de zorginstelling uit het verleden te beoordelen is niet ingediend door een vertegenwoordiging van een of meerdere cliëntenraden als bedoeld in de Wmcz2018 en het reglement van de LCvV. Om die reden kan het verzoek niet in behandeling worden ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.