Zoekresultaat

Zorgaanbieder is met landelijke subsidie in het kader van zorgvernieuwingsprojecten twee pilots gestart; een betreft behandeling per computer en een de coordinatie van behandelaanbod. Hierover is geen advies aan de clientenraad gevraagd. De clientenraad stelt dat hierover afspraken binnen de landelijke koepels zijn gemaakt en dat het gaat om ..
Zorgaanbieder wil de statuten wijzigen. In de huidige regeling kan de clientenraad o.a. participeren in de voordrachts/sollicitatiecommissie, in de nieuwe wordt dit adviesrecht over voorgestelde benoeming. Verder staat er in dat clientenraadsleden geen deel kunnen uitmaken van de Raad van Toezicht, en wordt een einde gemaakt aan openbaarheid van ..
Ondersteuning van de clientenraad wordt geregeld door detachering van een medewerker van LPR. Aan deze detacheringsovereenkomst wordt besloten een einde te maken en clientenraad roept de nietigheid van dat besluit in. LGC is niet bevoegd om hier een uitspraak over te doen over. Opzeggen detacheringsovereenkomst om reden van arbeidsrechtelijke ..
Zorgaanbieder heeft een manager op een van zijn vijf locaties aangesteld zonder advies aan de clientenraad te vragen. Zorgaanbieder heeft dit niet gedaan omdat hij vond dat het ging om bestuurlijkmanagement en niet op uitvoerend niveau geopereerd werd door deze manager en omdat het ging om een locatie waar ..