Search documents

Aan een cliëntenraad is medegedeeld dat het contract van de huidige ondersteuner per 1 januari a.s. niet verlengd wordt. De raad is tevreden over de ondersteuner en geeft aan dat er instemmingsrecht op een wijziging in de ondersteuning van toepassing is. De zorginstelling geeft aan dat als er een ..
Een cliëntenraad wil ten behoeve van een op handen zijnde procedure bij de LCvV graag aanvullende ondersteuning van het LSR gaan inhuren. De instelling wil deze niet vergoeden. De LCvV oordeelt dat onvoldoende is aangetoond dat de ondersteuning waar de raad al over beschikt (2 medewerkers van de instelling en ..
Een lokale cliëntenraad is het er niet mee eens dat de overeenkomst met een externe adviseur, die tevens (extern)voorzitter van de raad is, wordt beeëndigd. De raad verklaart in hoge mate op diens expertise te leunen en de adviseur zelf geeft aan dat er diverse belangrijke onderwerpen zijn waarbij ..
Een zorginstelling weigert de factuur voor de externe ondersteuner te voldoen. Er is vooraf wel toestemming gegeven maar ook gevraagd om een inschatting, die is niet gegeven. De LCvV oordeelt dat in de wet is opgenomen (art. 6 lid 3 Wmcz2018) dat de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling ..
Een cliëntenraad die is ingesteld bij een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg wil geen gebruik maken van de door zorgaanbieder beschikbaar gestelde ondersteuners. Zorgaanbieder heeft in totaal 5 medewerkers met deze functie cliëntenraadondersteuner in dienst. De raad stelt dat al deze ondersteuners dominant zijn en al te zeer inhoudelijk de ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.