Uitspraak 23-007 Medezeggenschapsregeling

Een lokale cliëntenraad wendt zich tot de LCvV vanwege het reeds invoeren van een nieuwe medezeggenschapsregeling voor alle overige raden en de CCR van de instelling. De lokale raad heeft de nietigheid van dat besluit ingeroepen omdat hij niet had ingestemd.
In reactie op het verzoek vraagt de zorginstelling de LCvV om vervangende toestemming om het reglement ook voor betreffende lokale raad te gaan vaststellen.


Oordeel LCvV: Het is toegestaan om een regeling voor overige raden, die er wel mee hebben ingestemd, reeds vast te stellen. De ingeroepen nietigheid heeft geen effect aangezien het vaststellingsbesluit niet van toepassing was op de betreffende clientenraad; aan deze had de instelling laten weten dat het oude convenant van toepassing zou blijven totdat er vervangende toestemming van de LCvV zou zijn. De commissie is kritisch over deze aanpak van de instelling maar acht die niet in strijd met de wet.


De inhoudelijke argumenten om geen instemming te verlenen vindt de LCvV niet redelijk; de lokale raad vindt dat álle lokale raden in de CCR vertegenwoordigd zouden moeten zijn. De LCvV oordeelt dat een lokale raad, dus ook verzoeker, deelname in de CCR via een clusterraad kan bewerkstelligen. Dat het enquêterecht in deze organisatie bij de CCR belegd is, acht de LCvV zonder nadere concrete onderbouwing van de verzoeker ook niet per definitie onredelijk.

Aanmaakdatum: 21-04-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 09-005 Nietigheid te laat ingeroepen
Uitspraak 09-005 Nietigheid te laat ingeroepen

De zorgaanbieder heeft verschillende besluiten genomen zonder de cliëntenraad gelegenheid te geven daarover verzwaard advies uit te brengen. Tijdens de hoorzitting blijkt dat de besluiten nog niet zijn uitgevoerd en dat de bestuurder bereid is de cliëntenraad alsnog gelegenheid te geven een verzwaard advies uit te brengen en op ..

Uitspraak 15-007 Besluit wijziging nachtzorg
Uitspraak 15-007 Besluit wijziging nachtzorg

Op een besluit om het aanbod van de nachtzorg aan mensen met een ernstige lichamelijke beperking te wijzigen, is verzwaard adviesrecht van toepassing. Door dit besluit kan een groep bewoners niet meer, zoals voorheen wel altijd het geval en uitdrukkelijk ook zo afgesproken, zelf bepalen hoe laat zij naar ..

Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Uitspraak 12-004 Aanstelling teammanager
Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en ..
Uitspraak 07-006 Weekendsluiting instelling
Uitspraak 07-006 Weekendsluiting instelling

Deze uitspraak heeft betrekking op een instelling voor kortdurende klinische hulpverlening aan volwassenen met psychische problemen. Cliënten verblijven doordeweeks in de instelling en gaan, indien mogelijk, in het weekeinde naar huis. De zorgaanbieder wil cliënten in het vervolg de mogelijkheid om in het weekeinde in de instelling te blijven, ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.