Uitspraak 23-004 Vergoeding aanvullende ondersteuning (spoedprocedure)

Een cliëntenraad wil ten behoeve van een op handen zijnde procedure bij de LCvV graag aanvullende ondersteuning van het LSR gaan inhuren. De instelling wil deze niet vergoeden.

De LCvV oordeelt dat onvoldoende is aangetoond dat de ondersteuning waar de raad al over beschikt (2 medewerkers van de instelling en een abonnement bij LOC dat op eigen verzoek is afgesloten) ontoereikend zou zijn. Het verzoek wordt afgewezen.

Aanmaakdatum: 24-03-2023

Gerelateerde documenten

Uitspraak 23 012 Spoedprocedure ondersteuning
Uitspraak 23 012 Spoedprocedure ondersteuning

Aan een cliëntenraad is medegedeeld dat het contract van de huidige ondersteuner per 1 januari a.s. niet verlengd wordt. De raad is tevreden over de ondersteuner en geeft aan dat er instemmingsrecht op een wijziging in de ondersteuning van toepassing is. De zorginstelling geeft aan dat als er een ..

Uitspraak 15-002 Besluit tot het samenvoegen van behandelcentra, samenvoeging van cliëntenraden en wijziging in de materiële middelen
Uitspraak 15-002 Besluit tot het samenvoegen van behandelcentra, samenvoeging van cliëntenraden en wijziging in de materiële middelen

Een zorgaanbieder besluit om in het kader van bezuinigingen een aantal gespecialiseerde behandelcentra onder te gaan brengen in één organisatieonderdeel. Hierover had de zorgaanbieder advies dienen te vragen aan de cliëntenraden van betreffende behandelcentra in plaats van aan de Centrale Cliëntenraad. Verder wil de zorgaanbieder de bijbehorende cliëntenraden eveneens ..

Uitspraak 22-007 Kosten externe ondersteuner
Uitspraak 22-007 Kosten externe ondersteuner

Een zorginstelling weigert de factuur voor de externe ondersteuner te voldoen. Er is vooraf wel toestemming gegeven maar ook gevraagd om een inschatting, die is niet gegeven.

De LCvV oordeelt dat in de wet is opgenomen (art. 6 lid 3 Wmcz2018) dat de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling ..

Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten
Uitspraak 15-005 Diverse geschilpunten

Een cliëntenraad vraagt een uitspraak over (i) de invoering van een nieuwe medezeggenschapsstructuur, (ii) het opschorten van personele ondersteuning en (iii) het niet krijgen van gevraagde financiële informatie die hij wil ontvangen omdat er getwijfeld wordt aan juistheid van bestuur. De zorgaanbieder vraagt (iv) een uitspraak over het al ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.