Uitspraak 21-010 Verzoek (spoed) aanpassing websiteinformatie

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden en vervangen door een raad waarin zij zelf zitting hebben. Voorafgaand aan de behandeling van dat verzoek willen zij dat bepaalde informatie over de cliëntenraad van de website van de zorginstelling verwijderd wordt. De zorginstelling geeft aan uit eigen beweging een bepaalde tekst te gaan verwijderen omdat die niet juist is.

De voorzitter van de LCvV ziet geen spoedeisend belang bij het aanpassen of verwijderen van meer dan die informatie, en treft geen voorziening terzake.

Aanmaakdatum: 14-11-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 18-001 Proeftijd nieuwe leden cliëntenraad
Uitspraak 18-001 Proeftijd nieuwe leden cliëntenraad

Een zorgaanbieder besluit niet verder te gaan met drie nieuwe leden van een cliëntenraad na afloop van hun proefperiode van een half jaar. Deze leden stellen dat de argumenten die zorgaanbieder aan het besluit ten grondslag legt niet kloppen en dat de opzegging onzorgvuldig is verlopen. De zorgaanbieder stelt ..

Uitspraak 22-017 Ontslag van CR leden
Uitspraak 22-017 Ontslag van CR leden

Vijf leden van een raad zijn ontslagen vanwege een hoog op gelopen conflict. Zij verzoeken de LCvV om het ontslag en nog een aantal andere onderwerpen te beoordelen. De zorginstelling wil het ontslag niet in een procedure door de LCvV laten toetsen. De Wmcz2018 en het reglement van deze ..

Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad
Uitspraak 13-001 Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad

Een zorgaanbieder kan een cliëntenraadslid niet schorsen of ontslaan wanneer een reglement of samenwerkingsovereenkomst hier geen formele mogelijkheden toe biedt en inhoudelijk evenmin is gebleken van zwaarwegende redenen of andere rechtvaardigingsgrond om aldus te handelen. 

Uitspraak 22-008 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad
Uitspraak 22-008 Opschorten werkzaamheden en ontbinding van een cliëntenraad

Binnen een cliëntenraad is een tweedeling ontstaan en bepaalde leden hebben bedreigende e-mails ontvangen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en heeft in afwachting daarvan besloten dat de leden alle werkzaamheden, behalve die met het besluit tot ontbinding te maken hebben, per direct dienen neer te ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.