Search documents

Een representatieve delegatie van ouders en vertegenwoordigers van een kleine zorglocatie wil dat er een lokale clientenraad voor die locatie komt. De zorginstelling heeft in 2022 dergelijk verzoek nog afgewezen maar betwist inmiddels niet langer het recht op lokale medezeggenschap. De delegatie wil desondanks dat de LCvV een uitspraak ..
Een delegatie van ouders/vertegenwoordigers van clienten van een woonzorglocatie heeft eind 2021 de Raad van Bestuur verzocht om een lokale clientenraad in te stellen. Dat verzoek is afgewezen. In de periode daarna verhuizen de meeste clienten (7 van de 10) van deze locatie als gevolg van een beleidswijziging. De ..
Een stichting die betrokken is geweest bij de oprichting van een zorglocatie en nog steeds participeert bij de instandhouding daarvan, heeft het bestuur verzocht een cliëntenraad in te stellen en het stichtingsbestuur daarin als cliëntenraadsleden te benoemen. De bestuurder wil in beginsel wel een raad gaan instellen maar verschilt ..
Een voormalig clientenraadslid is het er niet mee eens dat zijn lidmaatschap aan de raad is beëindigd en stelt dat niet op alle locaties waar dat moet een raad is ingesteld. De LCvV is niet bevoegd om hier een oordeel over te geven.
Een besluit van de Raad van Bestuur om het aspirant-lidmaatschap van 2 personen te beëindigen en van 1 persoon te verlengen, wordt door de LCvV vernietigd. Er is voor de locatie geen reglement waaraan de afspraken omtrent (aspirant)lidmaatschap getoetst kunnen worden en er zijn ook geen concrete voorwaarden of ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.