Search documents

De CCR is het niet (meer) eens met het beleid van de instelling dat cliënten die niet naar de gemeenschappelijke ruimte willen voor het nuttigen van koffie, thee en tussendoortjes, dit niet op hun kamer kunnen krijgen en/of geen vervangende financiele vergoeding hiervoor kunnen krijgen. De LCvV oordeelt dat het ..
Een grote instelling voor ouderenzorg wil een nieuwe regeling gaan invoeren voor de persoonsgebonden was van de bewoners. Er zijn op dat moment drie verschillende regelingen in van toepassing die de zorginstelling wil gaan uniformeren. Ook zal de nieuwe regeling ervoor moeten zorgen dat de instelling niet langer een ..
De LCvV geeft geen vervangende toestemming voor een besluit om met ingang van 1 juni 2021 bepaalde kosten aan cliënten in rekening te gaan brengen en een toelage bij het wettelijk zak- en kleedgeld te verlagen. Het besluit is nog onvoldoende onderbouwd, essentiele vragen van de CCR zijn nog niet ..
Een zorgaanbieder is voornemens te stoppen met het uitbetalen van een vergoeding aan cliënten die deelnemen aan dagbesteding, werk- of leeractiviteiten. De zorgaanbieder ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat Wmo zorginkoopcontracten van gemeentes hem het uitbetalen van dergelijke vergoeding verbieden. De cliëntenraad voert aan dat het gaat om kleine bedragen ..
Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.