Search documents

Aan een cliëntenraad is medegedeeld dat het contract van de huidige ondersteuner per 1 januari a.s. niet verlengd wordt. De raad is tevreden over de ondersteuner en geeft aan dat er instemmingsrecht op een wijziging in de ondersteuning van toepassing is. De zorginstelling geeft aan dat als er een ..
Een cliëntenraad wil ten behoeve van een op handen zijnde procedure bij de LCvV graag aanvullende ondersteuning van het LSR gaan inhuren. De instelling wil deze niet vergoeden. De LCvV oordeelt dat onvoldoende is aangetoond dat de ondersteuning waar de raad al over beschikt (2 medewerkers van de instelling en ..
Binnen een cliëntenraad is een tweedeling ontstaan en bepaalde leden hebben bedreigende e-mails ontvangen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en heeft in afwachting daarvan besloten dat de leden alle werkzaamheden, behalve die met het besluit tot ontbinding te maken hebben, per direct dienen neer te ..
Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te worden ontbonden en vervangen door een raad waarin zij zelf zitting hebben. Voorafgaand aan de behandeling van dat verzoek willen zij dat bepaalde informatie over de cliëntenraad van de website van de zorginstelling verwijderd wordt. De zorginstelling ..
De Raad van Toezicht van een zorgaanbieder heeft het voornemen een nieuwe voorzitter te werven vanwege het aftreden van de huidige RvT voorzitter. Daarbij wil de Raad van Toezicht ook overgaan tot uitbreiding van het aantal leden voor de RvT van drie naar vijf. De Centrale Cliëntenraad heeft over ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.