Zoekresultaat

Een verpleeghuis is toe aan een ingrijpende verbouwing. Aan de cliëntenraad is in 2019 een voorstel gedaan over de wijze waarop de raad in lijn met de nieuwe Wmcz betrokken kan worden bij het verbouwingstraject. Dat voorstel is afgeslagen. Op adviesaanvragen over de verbouwing en wijziging in de maaltijdvoorziening ..
Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die ..
Een organisatie voor beschermd wonen heeft in 2019 aan bewoners/cliënten laten weten voornemens te zijn om na de invoering van de Wmcz 2018 één centrale cliëntenraad in stand te houden. Cliënten kunnen het laten weten als zij op hun woonlocatie ook een lokale raad willen oprichten. Vanuit een van de ..
Een aantal leden van de commissie kent nevenfuncties. U kunt de lijst hiervan downloaden, lezen of laten voorlezen.
Na een uitspraak van de LCvV (19-002) hervatten partijen het overleg. Ten aanzien van de benoeming van de maanger Zorg blijft een positief advies van de clientenraad nog steeds uit. De LCvV oordeelt dat de zorgaanbieder de eerdere vastgestelde tekortkomingen in de procedure inmiddelsheeft opgelost althans voldoende poging daartoe heeft ..