Zoekresultaat

Een grote zorgorganisatie heeft bij een reorganisatie enkele jaren geleden de regio-indeling gewijzigd in een districtisindeling. De medezeggenschapsregeling is daar vervolgens niet op aangepast zodat de voormalige regioraden nu een onduidelijke status hebben. Er is nog geen op de Wmcz2018 gebaseerde nieuwe regeling vastgesteld. Zes lokale raden vinden dat ..
Een zorginstelling legt een verzoek aan de LCvV voor waarbij de clientenraad de bevoegdheid van de commissie betwist. In een eerdere zaak (20-007) verklaarde de commissie zich niet bevoegd op grond van het toenmalige reglement. Inmiddels is er een nieuw reglement waarin die bevoegheid wel is opgenomen. Clientenraad betwist ..
Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te ..
Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven ..