Ambulancezorg en NFU sluiten zich aan

Vanaf 1 juli 2021 sluiten Ambulancezorg Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zich ook aan bij de organisaties die de LCvV in stand houden. Hun leden kunnen vanaf die datum ook een beroep doen op de commissie in geval van een medezeggenschapsgeschil.