Search documents

Een verpleeghuis is toe aan een ingrijpende verbouwing. Aan de cliëntenraad is in 2019 een voorstel gedaan over de wijze waarop de raad in lijn met de nieuwe Wmcz betrokken kan worden bij het verbouwingstraject. Dat voorstel is afgeslagen. Op adviesaanvragen over de verbouwing en wijziging in de maaltijdvoorziening ..
Een zorgaanbieder informeert een lokale cliëntenraad over de voorgenomen uitvoering van een calamiteitenonderzoek naar het overlijden van een cliënt. De cliëntenraad neemt kennis van het plan van aanpak en geeft aan er vanuit te gaan te zijner tijd het onderzoeksrapport te zullen ontvangen. De zorgaanbieder laat vervolgens nadat het ..
Een zorgaanbieder ziet zich in 2017 vanwege bezuinigingen genoodzaakt om diverse restauratieve voorzieningen op een instellingsterrein te gaan reorganiseren. Met betrekking tot de loge en kiosk van een van de verblijfslocaties wijzigen de plannen in de loop der tijd diverse keren. De cliëntenraad van deze locatie is van mening dat ..
Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de cliëntenraad ..
Een zorgaanbieder heeft het voornemen om de dagbesteding van een groep Wmo cliënten te verhuizen naar een andere locatie. De andere locatie betreft een intramurale opnamelocatie voor mensen in een gevorderd stadium van dementie. Die locatie heeft een mooie grote ruimte op de begane grond waar weinig gebruik van wordt ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.