Search documents

Een zorgaanbieder besluit om in het kader van bezuinigingen een aantal gespecialiseerde behandelcentra onder te gaan brengen in één organisatieonderdeel. Hierover had de zorgaanbieder advies dienen te vragen aan de cliëntenraden van betreffende behandelcentra in plaats van aan de Centrale Cliëntenraad. Verder wil de zorgaanbieder de bijbehorende cliëntenraden eveneens ..
De zorgaanbieder is tot stand gekomen na een fusie. Kort na de fusiedatum verliet één van de vier directeuren zorg de organisatie. De taken van deze directeur zijn verdeeld over de resterende drie directeuren zorg. In ieder geval vooralsnog wordt geen nieuwe directeur zorg benoemd. Voorts is een directeur ..

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders en organisaties voor cliëntenraden in de zorg. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.