Werkwijze

De LCvV bemiddelt bij meningsverschillen tussen zorgaanbieders en cliëntenraden en kan een bindende uitspraak doen. Een verzoek tot bemiddeling of een uitspraak dient u schriftelijk in bij de LCvV. Vervolgens beslist de voorzitter van de LCvV of wij zullen bemiddelen dan wel een bindende uitspraak zullen doen. Ook in dat laatste geval kunnen wij overigens in de loop van de procedure een bemiddelingspoging ondernemen.

De LCvV gaat zorgvuldig maar voortvarend te werk. Doorgaans doen wij een uitspraak binnen drie maanden na ontvangst van een verzoek.

Bemiddeling
Bij bemiddeling benoemt de voorzitter één van de LCvV-leden tot bemiddelaar. De bemiddelaar houdt een gesprek met de cliëntenraad en de zorgaanbieder. Soms lukt het om tijdens dit gesprek tot overeenstemming te komen. Zo niet, dan beoordeelt de bemiddelaar of een vervolggesprek wenselijk is. Zo’n vervolggesprek kan opnieuw onder leiding van de bemiddelaar worden gehouden. De bemiddelaar kan echter ook adviseren een mediator in te schakelen.
Als de bemiddeling niet slaagt, kan het meningsverschil worden opgelost door een bindende uitspraak van de LCvV.

Uitspraak
Voordat wij een bindende uitspraak doen, onderzoekt de secretaris van de LCvV wat precies het meningsverschil is. Vervolgens organiseren wij een hoorzitting. Dat is een bijeenkomst van een afvaardiging van de cliëntenraad, van de zorgaanbieder en een vertegenwoordiging van de LCvV. De voorzitter van de LCvV leidt de hoorzitting. Doel van de hoorzitting is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het meningsverschil, zodat wij op basis daarvan een uitspraak kunnen doen. Deze uitspraak ontvangen de cliëntenraad en de zorgaanbieder enkele weken na de hoorzitting.

Kosten
Als een cliëntenraad of zorgaanbieder een beroep doet op de LCvV dan brengt de LCvV daarvoor € 639,- in rekening
bij de zorgaanbieder. De LCvV brengt nooit kosten in rekening bij een cliëntenraad.
Bemiddelingsgesprekken kosten € 500,- per gesprek. Ook deze kosten komen voor rekening van de zorgaanbieder.
Deze bedragen kunnen zo laag zijn doordat de organisaties die de LCvV in stand houden het grootste deel van de
kosten voor hun rekening nemen. 

Voor zorgaanbieders die geen lid zijn van ActiZ, GGZ Nederland, VGN of NVZ wordt niet dit gereduceerde tarief maar de kostprijs voor een zitting in rekening gebracht.
Neemt u in die situatie vooraf contact op met de secretaris van de LCvV.Meer informatie
De werkwijze van de LCvV is gedetailleerd beschreven in het reglement. De praktische aspecten van de werk­wijze van de LCvV komen aan de orde bij veel gestelde vragen .
Vindt u niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op met het secretariaat van de LCvV.