Uitspraak nr 19-007 18 okt 2019

Vergoeding voor dagbesteding, werk- en leeractiviteiten

Een zorgaanbieder is voornemens te stoppen met het uitbetalen van een vergoeding aan cliënten die deelnemen aan dagbesteding, werk- of leeractiviteiten. De zorgaanbieder ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat Wmo zorginkoopcontracten van gemeentes hem het uitbetalen van dergelijke vergoeding verbieden. De cliëntenraad voert aan dat het gaat om kleine bedragen die de cliënten wel een belangrijk gevoel van waardering geven, bijdragen in hun onkosten en hen motiveren tot deelname aan deze activiteiten. De zorgaanbieder ziet al die belangen ook, maar de zorginkopers dwingen hem tot dit besluit. De LCvV overweegt dat de zorgaanbieder het besluit deugdelijk heeft voorbereid, goed onderbouwd en dat voor een belangenafweging weinig ruimte is gezien het overwicht en dwingend karakter van zorginkopende partijen. De LCvV beveelt aan om enige tijd te nemen alvorens tot stopzetting over te gaan zodat er zorgvuldig over gecommuniceerd kan worden. Ook wordt aanbevolen om te blijven zoeken naar andere manieren van financiering van de dagdeelvergoeding die niet in strijd komen met inkoopregels en contracten.

Download uitspraak